Menu
logo

Shimono-Ike Lower Pond Shinjuku Gyoen

Gallery details

  • Share